Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων Ιουλίου 2017

july 2017

Τον Ιούλιο, τα μαθήματα θα διαρκέσουν δυο εβδομάδες δηλαδή μέχρι τις 14/7. Το παραπάνω πρόγραμμα θα ισχύσει κανονικά έως τα μέσα Ιουλίου.