Πρόγραμμα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΨΝΞΣΔΝΚΨΝΚΣΔ

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα ατομικά μαθήματα δεν αναγράφονται στο παραπάνω πρόγραμμα αλλά κανονίζονται με ραντεβού είτε πρωινές είτε απογευματινές ώρες. Το ατομικό μάθημα έχει διάρκεια 50 λεπτά, όσο μια διδακτική ώρα. Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν ακύρωση του μαθήματος τουλάχιστον 3 ώρες, φυσικά εκτός απροόπτου, διαφορετικά το μάθημα θα χρεώνεται κατά το ήμισυ.